Wspomaganie rozwoju dziecka

To zajęcia dla dzieci z dysharmoniami, deficytami w rozwoju psychomotorycznym, niepełnosprawnych, których celem jest usprawnianie funkcji poznawczych: myślenia, zapamiętywania, percepcji oraz sprawności grafomotorycznej.

Prowadząc zajęcia wykorzystuję wiele metod terapeutycznych m.in. Programy Aktywności Knillów, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, integracji sensorycznej (SI), Klanzy, Porannego Kręgu, Metody Dobrego Startu, muzykoterapii, wybrane elementy terapii behawioralnej (nagrody), arteterapii, m.in. techniką malowania dziesięcioma palcami oraz różnego rodzaju metody usprawniające dużą i małą motorykę, percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, myślenie logiczno-matematyczne, komunikację.

Pierwsze 2-3 spotkania służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem oraz zorientowaniu się w jego zasobach i trudnościach. Następnie układany jest program pracy z dzieckiem, określający obszary, nad którymi skupiać się będzie praca.

Zapraszam do skorzystania z moich usług !

 

Oferuję swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną,
rodzinną i małżeńską / par.

Psycholog Nowy Sącz

Agnieszka Treit

tel. 733 866 773

Proszę dzwonić po godz. 16.00