Konsultacje i poradnictwo

 

Konsultacja psychologiczna to spotkanie/a (1-3wizyt), którego celem jest zdiagnozowanie problemu dziecka, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji rodzinnej, posiadanych zasobów oraz wybór optymalnej formy pomocy. Na konsultacje zapraszam – w zależności od zgłaszanego problemu – całą rodzinę, rodziców, osobę doświadczającą trudności. Jest to także okazja do poznania się oraz określenia czy i na ile proponowana przeze mnie forma pomocy może być dla Państwa użyteczna.
Celem poradnictwa jest natomiast zdiagnozowanie problemu i wsparcie osoby w jego rozwiązaniu. Jest to zwykle kilka spotkań, podczas których koncentrujemy się na rozwiązaniu zgłaszanego problemu.

Zapraszam do skorzystania z moich usług !

 

Oferuję swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną,
rodzinną i małżeńską / par.

Psycholog Nowy Sącz

Agnieszka Treit

tel. 733 866 773