Psychoterapia indywidualna

Dla kogo?

Terapia indywidualna jest proponowana dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami, takimi jak: nieśmiałość, problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, lęki, mutyzm, problemy separacyjne, problemy z wyrażaniem emocji, agresja, impulsywność, zachowania opozycyjne, reakcje emocjonalne pourazowe (na skutek zdarzeń traumatycznych), trudności z adaptowaniem się do nowych sytuacji i miejsc, tiki, moczenie itp.
Terapię indywidualną proponuje się też czasami jako przygotowanie do uczestnictwa w terapii grupowej dla dzieci przejawiających trudności w komunikowaniu się oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych

Jak wygląda?

Spotkania z dzieckiem odbywają się zwykle raz w tygodniu.
Terapia z młodszymi dziećmi odbywa się najczęściej w oparciu o zabawę, najbardziej naturalną dla dziecka formę aktywności. W pracy z dziećmi wykorzystuję także bajki, rysunek, gry. Takie metody pozwalają dziecku w sposób bezpieczny doświadczać różnych emocji i mówić o nich, opowiadać o trudnych sytuacjach, umożliwiają także modelowanie pożądanych zachowań. Z dziećmi starszymi korzystam w pracy z metod poznawczych i behawioralnych.
Na pierwsze spotkanie często zapraszani są sami rodzice, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Przeprowadzany jest wówczas wywiad dotyczący rozwoju dziecka, jego sytuacji rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem trudności występujących u dziecka i okoliczności ich pojawienia się. Czasami proponowane jest wspólne spotkanie dziecka wraz z rodzicami. Po zebraniu wywiadu i określeniu problemu przekazywana jest propozycja planu terapeutycznego, bądź diagnostycznego, gdyż czasami przed podjęciem terapii dziecka, konieczne jest przeprowadzenie bardziej szczegółowej diagnozy rozwoju.

Czasami zamiast terapii indywidualnej lub jako jej uzupełnienie proponowana jest terapia rodzinna, bardzo często równolegle toczy się praca terapeutyczna lub psychoedukacyjna z rodzicami.

Zapraszam do skorzystania z moich usług !

 

Oferuję swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną,
rodzinną.

Psycholog Nowy Sącz

Agnieszka Treit

tel. 733 866 773