O mnie

 

Jestem psychologiem – nauczycielem dyplomowanym, psychoterapeutą (w procesie certyfikacji).
Od 2001r. udzielam wsparcia dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności rozwojowych i życiowych. Bliskie jest mi myślenie, że w wychowaniu dzieci oprócz wymagań, ważna jest miłość i szacunek, ważniejsza jest relacja niż racja.
Oferuję swą pomoc w zakresie konsultacji, diagnozy i terapii indywidualnej oraz rodzinnej.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Wykształcenie psychologiczne:
mgr psychologii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom nr 1009596).

Wykształcenie psychoterapeutyczne:

4- letni całościowy kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne realizowany w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w placówkach oświatowych: poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach medycznych oraz interwencji kryzysowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, cały czas rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.
W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty oraz Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa PTP. Świadczona przeze mnie pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.

Dodatkowe szkolenia (wybrane):

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Kurs doskonalący “Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”
Kurs doskonalący “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym, przygotowujący do pracy z małym dzieckiem i jego rodziną”
Kurs doskonalący “Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności M i Ch. Knillów”
Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej
Szkolenie “Dziecięce zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”
Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej
Szkolenie “Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”
Warsztat “Szkoła dla rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
Kursy Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej 1 oraz 2 i 3 rok życia
Warsztat Metodyczny w zakresie Ruchu Rozwijającego bazujący na pracy Weroniki Sherborne I Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena.
Certyfikat Trenera Metody Video Interaction Training (Wideotrening Komunikacji) upoważniający do pracy z rodziną.
Szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według Programu „RODZINA”
Certyfikat realizatora programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Kurs “Trener Treningu Umiejętności Społecznych”

Zapraszam do skorzystania z moich usług !

 

Oferuję swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną,
rodzinną.

Psycholog Nowy Sącz

Agnieszka Treit

tel. 733 866 773