Terapia rodzin

 

Terapia rodzin to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, bądź też prawdziwy problem tkwi gdzie indziej, a dziecko jest tylko wyrazicielem trudności występujących w rodzinie.
Terapia rodzinna pozwala głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie.

Spotkania najczęściej odbywają się co 2 – 3 tygodnie. Liczba spotkań uzależniona jest od sprawy z jaką zgłasza się rodzina, może to być np. 5 spotkań, kilkanaście lub więcej jeśli taka ma potrzebę rodzina i terapeuta uznaje to za celowe.

Często problemy dzieci (lęki, depresje, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania itd.) wiążą się z całą rodziną i szybszą i efektywniejszą pomoc można uzyskać gdy w terapii bierze udział cała rodzina.

Zapraszam do skorzystania z moich usług !

 

Oferuję swoją pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną,
rodzinną.

Psycholog Nowy Sącz

Agnieszka Treit

tel. 733 866 773